• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Alert poziomu III - PM10

1 grudnia 2019 r. (godz. 24:00) Przekroczenie poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3) w 1 stacji pomiarowej na terenie 1 strefy województwa dolnośląskiego. Strefa dolnośląska (PL0204): Nowa Ruda, ul. Jeziorna – stężenie 24-godz.: 131 µg/m3 .

Komunikat jest ważny od 02-12-2019 09:00:00 do 02-12-2019 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera