• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Budżet na 2018 roku został uchwalony!

Głównym tematem sesji Rady Miasta i Gminy Prusice, która miała miejsce 20 grudnia 2017 roku w Sali widowiskowej Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego było podjęcie uchwały o budżecie Gminy Prusice na 2018 rok, a także Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prusice na lata 2018-2032.

Po przedstawieniu przez Skarbnik Miasta i Gminy Prusice Magdalenę Żyżę projektu budżetu wraz z autopoprawkami i uzasadnieniem, pozytywnych opiniach RIO  i komisji  obecni na sesji Radni Miasta i Gminy Prusice jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Prusice na 2018 rok, a następnie podjęli uchwałę o przyjęciu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prusice na lata 2018 – 2032.

- Budżet na 2018 rok to budżet rekordowy - liczy ok. 70 mln zł,  ambitny i inwestycyjny na każdej płaszczyźnie, a także spełniający oczekiwania Mieszkańców Gminy Prusice – zaznacza włodarz Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: - Zakłada on realizację nie tylko tych zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych i unijnych, ale także wielu innych mniejszych inwestycji, tych wpływających znacząco na poprawę i jakość życia Mieszkańców naszej Gminy.

Radni podczas obrad przegłosowali również kilka uchwał, dotyczących m.in. umów dzierżawy i planu zagospodarowania przestrzennego.

Na koniec obrad w związku z okresem świątecznym Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Sekretarzem Grzegorzem Terebunem, Skarbnik Magdaleną Żyżą, Kierownikiem Referatu Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Wiktorem Lubienieckim, Przewodniczącym Rady Zbigniewem Ziomkiem oraz Radnymi, Sołtysami, kierownikami i dyrektorami jednostek,  a także wszystkimi obecnymi na sesji złożyli sobie najlepsze życzenia świąteczne.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera