• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych i klas I Szkół Podstawowych w Gminie Prusice

rekrutacja_720x300.jpeg

Burmistrz Gminy Prusice informuje, iż 20 lutego 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych oraz do klas I w Szkołach Podstawowych w Gminie Prusice. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz składania wniosków. W terminie 03-11 lutego br. rodzice/prawni, opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w szkole, do której uczęszcza dziecko.

PDFUchwała rekrutacyjna BIP.pdf (210,37KB)
PDFZarządzenie Burmistrza Gminy Prusice ws. harmonogramu rekrutacji.pdf (419,39KB)

Kontynuacja nauki:
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. W terminie od 03 do 11 lutego 2020 roku, tj. terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w szkole, do której uczęszcza dziecko.
PDFDeklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego - wzór 2020.pdf (339,21KB)


Dokumenty dla nowych kandydatów do Oddziału Przedszkolnego - rekrutacja rozpoczyna się 20 lutego 2020 r. i trwa do 09 marca 2020 r.:
PDFWniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego 2020 rok.pdf (270,78KB)
PDFZasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Prusice - styczeń 2020 rok.pdf (291,71KB)

Dokumenty dla nowych kandydatów do klas I Szkół Podstawowych - rekrutacja rozpoczyna się 20 lutego 2020 r. i trwa do 09 marca 2020 r.:
PDFWniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej 2020 rok.pdf (269,23KB)
PDFZasady rekrutacji do klas I Szkół Podstawowych w Gminie Prusice.pdf (277,90KB)


Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu - wzór 2020.pdf (131,29KB)
PDFOświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata - wzór 2020.pdf (199,84KB)
PDFOświadczenie o wielodzietności - wzór 2020.pdf (241,66KB)
PDFOświadczenie o zamieszkiwaniu - wzór 2020.pdf (203,38KB)
PDFOświadczenie o zatrudnieniu, pobieraniu nauki, prowadzeniu gospodarstwa rolnego - wzór 2020.pdf (261,54KB)
PDFOświadczenie o złożeniu PIT - wzór 2020.pdf (201,71KB)
PDFPotwierdzenie woli przyjęcia dziecka - wzór 2020.pdf (122,38KB)


Klauzule RODO:
PDFKlauzula informacyjna RODO - Prusice.pdf (211,10KB)
PDFKlauzula informacyjna RODO - Skokowa.pdf (258,82KB)
PDFKlauzula informacyna RODO - SP Piotrkowice.pdf (210,92KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera