• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Informacja o usługach Urzędu Gminy Prusice dla osób niesłyszących

INFORMACJA 

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

    1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy w Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres 

- telefonicznie na nr 71 312 62 29  lub 71 312 62 31

- faxem na nr 71 312 62 64 

- drogą pocztową.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera