• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów! Co słychać w projekcie? :)

W szkołach Podstawowych z terenu Gminy Prusice realizowany jest projekt pn. „Gmina Prusice stawia na rozwój uczniów!”, na który gmina pozyskała ponad 1 mln zł. Dzięki dofinansowaniu w placówkach odbywają się zajęcia edukacyjne, zakupiono profesjonalny sprzęt, a nauczyciele zdobywają dodatkową wiedzę podczas kursów i szkoleń.

W ramach projektu odbywa się szereg zajęć dodatkowych, które wspomagają rozwój umiejętności uczniów oraz poszerzają ich wiedzę z zakresu matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego czy informatyki. Przeprowadzenie zajęć jest możliwe dzięki doposażeniu 4 pracowni tematycznych, w tym dwóch matematycznych i dwóch przyrodniczych w celu stworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w tym: zakup sprzętu TIK, mikroskopów, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych podnoszących jakość i atrakcyjność zajęć.

Nie zapomnieliśmy również o nauczycielach – kadra pedagogów uczestniczy w szkoleniach dla nauczycieli, w tym studiach podyplomowych, warsztatach, kursach trenerskich z kreatywności i mnemotechniki, a także specjalnym bloku zajęć „Nauczyciel przyjazny uczniowi”, który jest poświęcony pracy nauczyciela z uczniami.

W ramach projektu zaplanowano również zajęcia dla uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również wyjazdy edukacyjne, pozwalające na stworzenie atrakcyjnych form nauczania, wprowadzenie wyższej skuteczności nauki poprzez praktyczne nabywanie wiedzy.

Warto przypomnieć, iż całkowita wartość projektu to 1 135 884,00 zł, z czego pozyskane dofinansowanie w wysokości 95% to 1 079 089,80 zł, zaś wkład własny Gminy, to wkład rzeczowy w postaci sal lekcyjnych, w których odbywają się zajęcia.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera