• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Dwie nominacje dla Gminy Prusice w konkursie „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.”

modernizacja www.jpeg
 

Dobre wieści w Prusicach! Dwie z kluczowych inwestycji przeprowadzonych w ostatnim czasie w Gminie Prusice została zauważona i doceniona przez jury Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku i Budowa XXI w.” otrzymując jednocześnie NOMINACJĘ do finału!

Oczywiście są to: przebudowa drogi powiatowej nr 1350D Dębnica-Skokowa oraz termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach!

 

NOWA DROGA POWIATOWA W GMINIE PRUSICE

Przypomnijmy, że na prace przeprowadzone na blisko 6-kilometrowym odcinku drogi Gmina Prusice przeznaczyła ponad 8,3 mln zł. z czego 7,7 mln zł. to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt został w całości prawidłowo rozliczony i zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Warto pamiętać, iż swój znaczny udział ma również Powiat Trzebnicki, który decyzją zarządu wsparł inwestycję w kwocie 2,5 mln zł.

Jest to zadanie, o którego realizację Gmina Prusice starała się od dawna. Dzięki sprawnemu pozyskaniu środków oraz owocnej współpracy z zarządem Powiatu Trzebnickiego byliśmy w stanie wspólnie postawić kolejny krok w kierunku polepszenia jakości życia Mieszkańców poprzez poprawę komfortu i jakości dróg na terenie zarówno naszej gminy jak i powiatu.

WIĘCEJ: Moderniazacja - Przebudowa Drogi Powiatowej 

 

 

PRUSICKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU W NOWEJ ODSŁONIE

Budynek, w którym znajduje się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zmieniał się wielokrotnie na przestrzeni lat. Głównym celem projektu „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach” było zwiększenie efektywności energetycznej budynku, a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię.

Projekt termomodernizacji GOKiS zakładał przede wszystkim:
- objęcie działaniami termomodernizacyjnymi budynku
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przedostających się do powietrza na terenie miejscowości Prusice
- zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
- racjonalizacja i usprawnienie systemu gospodarowania energią przy uwzględnieniu rozwiązań ekologicznych i przyjaznych dla środowiska
- obniżenie kosztów utrzymania
- tworzenie warunków zrównoważonego rozwoju gminy i regionu poprzez utrzymanie jakości powietrza dzięki niskiej emisji oraz minimalizację negatywnego wpływu na otaczającą przyrodę.

Na prace podczas termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach składały się m.in.: wysuszenie i zaizolowanie fundamentów, docieplenie budynku i dachu wraz z wykonaniem nowej, estetycznej elewacji, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana okien i drzwi, modernizacja pomieszczeń piwnicznych, modernizacja instalacji ciepłej wody, instalacji grzewczej i elektrycznej, wymiana oświetlenia wewnętrznego, instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu Sali kinowej, dostosowanie obiektu do korzystania dla osób niepełnosprawnych.

Prace odbywały się również w zakresie remontu i odświeżenia pomieszczeń biurowych i pozostałych sal. Dzięki tej inwestycji Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach zyskał nowe oblicze – jest to nowoczesny obiekt w pełni dostosowany do potrzeb Mieszkańców Gminy Prusice.

Łączny koszt inwestycji to 2 459 620,42 zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosiło 2 007 448,76 zł. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

To nie koniec planów. Cały czas aktywnie działamy nad pozyskaniem kolejnych środków do realizacji następnych inwestycji, które będą miały na celu modernizację głównej Sali widowiskowej, która docelowo posiadać będzie podniesioną na konstrukcji widownię z profesjonalnymi i wygodnymi fotelami kinowymi.

Zrealizowana inwestycja przekłada się pozytywnie nie tylko na działalność samego GOKiSu, podwyższając standard jego funkcjonowania i umożliwiając rozszerzenie oferty, ale także w pozytywny sposób wesprze szeroko rozumianą aktywność kulturalną Mieszkańców gminy, dając impuls do podejmowania i realizowania nowych i realizowania nowych przedsięwzięć.

FILM obrazujący prace modernizacji: FILM

WIĘCEJ: Modernizacja - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera