• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Zostań naszym partnerem - otwarty nabór partnera projektu

Gmina Prusice ogłasza otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkurs horyzontalny

 

projekt partner-01.jpeg

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty, nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-387/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Więcej informacji o konkursie: https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/11813075-konkurs-nr-rpds-09-01-01-ip-02-02-387-20

Gmina Prusice ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Więcej informacji o naborze na Partnera i stosowne dokumenty:

PDFRegulamin 9.1.1.A_OPS i PCPR_ogłoszenie 19.03.2020.pdf (848,83KB)

PDFNABÓR NA PARTNERA - GMINA PRUSICE.pdf (229,78KB)

DOCXNABÓR NA PARTNERA - INFO.docx (74,90KB)

DOCXFORMULARZ OFERTOWY.docx (2,10MB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera