• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Komunikat wydłużenia terminu otwartego naboru partnera

Komunikat wydłużenia terminu otwartego naboru partnera  w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne do 19 MAJA 2020 roku

 

projekt partner-01.jpeg

 

 

Gmina Prusice wydłuża termin składania ofert w ramach konkursu na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA PARTNERA PROJEKTU ZNAJDUJE SIĘ:

- strona www.prusice.pl - http://prusice.pl/2113/zostan-naszym-partnerem-otwarty-nabor-partnera-projektu.html

- Biuletyn Informacji Publicznej - http://bip.prusice.pl/a,23078,gmina-prusice-oglasza-otwarty-nabor-partnera-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-w-ramach-poddzialan.html

Komunikat o wydłużenie zostanie opublikowany w/w miejscach.

Zmianie ulega termin składania ofert:

BYŁO:

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 12.05.2020 r.) na adres e-mail: (do wiadomości )  lub na adres: Gmina Prusice, Rynek 1, 55- 110 Prusice z dopiskiem – „Nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne”

BĘDZIE:

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 28 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 19.05.2020 r.) na adres e-mail: (do wiadomości )  lub na adres: Gmina Prusice, Rynek 1, 55- 110 Prusice z dopiskiem – „Nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne”

Więcej informacji w sprawie naboru można uzyskać drogą elektroniczną u Pani Doroty Leń –

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty, nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-387/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Więcej informacji o konkursie: https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/11813075-konkurs-nr-rpds-09-01-01-ip-02-02-387-20

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera