• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Zakupione laptopy przekazano do szkół

Gmina Prusice pozyskała 60 000 zł na zakup laptopów, dla nauczycieli i uczniów gminnych jednostek oświatowych do zdalnej nauki. We wtorek 12 maja 2020 roku Burmistrz Igor Bandrowicz na ręce Dyrektorów Szkół Gminy Prusice przekazał zakupiony sprzęt w ramach projektu Zdalna Szkoła, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

zdjęcie 35x45.jpeg

Na początku kwietnia br. Gmina Prusice złożyła wniosek o dofinansowanie do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach programu Zdalna Szkoła na zakup laptopów do naszych gminnych jednostek oświatowych, który został pozytywnie oceniony i znalazł się na liście rankingowej dofinansowanych projektów. 

- Samorząd prusicki pozyskał w ramach projektu 60 tys. zł na sprzęt, który pozwoli uczniom i nauczycielom naszych szkół na zdalną naukępodkreśla Burmistrz Prusic Igor Bandrowicz, dodając: - Projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne związane z wprowadzeniem stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć. Nauczyciele prowadzą lekcje zdalnie, zaś uczniowie uczą się on-line, do czego potrzebny jest odpowiedni sprzęt.

Zakupione laptopy w ramach projektu zostały przekazane do wszystkich szkół Gminy Prusice. Odebrali je z rąk Burmistrza Igora Bandrowicza we wtorek 12 maja 2020 roku w Urzędzie Miejskim: Robert Kawalec - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusicach, Mariusz Kiepul – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach oraz Andrzej Grzegorzewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowej. Zostaną one wypożyczone nauczycielom i  uczniom, a po powrocie do tradycyjnej edukacji wrócą do szkół i będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna w celu prowadzenie ciekawych i interesujących zajęć.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła  - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

zdalna szkoła — plakat gotowy-01.jpeg

 


Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła  - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

układ_znaków__kopia.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera