• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Kolejne laptopy przekazano do szkół

Gmina Prusice pozyskała kolejne środki w wysokości ok. 75 000,00 zł na zakup laptopów, dla naszych nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). W poniedziałek 8 czerwca 2020 roku Burmistrz Igor Bandrowicz na ręce Dyrektorów Szkół Gminy Prusice przekazał zakupiony sprzęt w ramach projektu Zdalna Szkoła +, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

15 maja 2020 roku Gmina Prusice złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, tym razem w ramach programu Zdalna Szkoła + na zakup laptopów do naszych gminnych jednostek oświatowych, który został pozytywnie oceniony i znalazł się na liście rankingowej dofinansowanych projektów. 

- Samorząd prusicki pozyskał już wcześniej w ramach projektu Zdalna Szkoła 60 tys. zł na sprzęt, teraz udało nam się pozyskać kolejne ok. 75 tys. zł w ramach drugiego projektu Zdalna Szkoła + podkreśla Burmistrz Prusic Igor Bandrowicz, dodając: - Projekt realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne związane z wprowadzeniem stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć. Nauczyciele prowadzą lekcje zdalnie, zaś uczniowie uczą się on-line, do czego potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Naszej Gminie udało się skorzystać z obu programów, które finansowano ze środków unijnych w 100 %.

Zakupione laptopy w ramach projektu zostały przekazane do wszystkich szkół Gminy Prusice. Odebrali je z rąk Burmistrza Igora Bandrowicza w poniedziałek 8 czerwca 2020 roku w Urzędzie Miejskim: Robert Kawalec - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusicach, Mariusz Kiepul – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach oraz Andrzej Grzegorzewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowej. Zostaną one wypożyczone, przede wszystkim uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych (3+), a po powrocie do tradycyjnej edukacji wrócą do szkół i będą wykorzystywane jako pomoc dydaktyczna w celu prowadzenie ciekawych i interesujących zajęć.

 

układ_znaków__kopia.jpeg

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła +  - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

IMG_0236.jpeg

Dyrektorzy Szkół Gminy Prusice odebrali laptopy w ramach programu ZDALNA SZKOŁA + z rąk Burmistrza Igora Bandrowicza

 

zdalna szkoła + — PLAKAT-01.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera