• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Wspólne działania w walce z epidemią w Powiecie Trzebnickim

169.jpeg

W dniu 9.06. 2020 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie ze Starostą Powiatu Trzebnickiego Małgorzatą Matusiak, Wicestarostą Powiatu Trzebnickiego Grzegorzem Terebunem oraz burmistrzami gmin powiatu trzebnickiego podpisał porozumienie na zakup sprzętu do uruchomienia pracowni biologii molekularnej w Szpitalu im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Uruchomienie pracowni umożliwi szybszą, sprawniejszą diagnostykę COVID-19. Zakupiony analizator do diagnostyki molekularnej zapewni także specjalistyczną diagnostykę wielu schorzeń oraz wykrywanie patogenów wielu chorób bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych.

Koszt wyposażenia pracowni to ok. 400 tysięcy złotych, z czego wkład Gminy Prusice to 35 408,00 zł.

Wspólne działania przynoszą wiele wymiernych korzyści co pokazuje współpraca samorządu powiatu trzebnickiego z 5 gminami powiatu trzebnickiego, w tym z Gminą Prusice. 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera