• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Wymiana pieców - dyżur eksperta, punkt kontaktowy

PUNKT KONTAKTOWY ORAZ DYŻURY EKSPERTA –
wsparcie dla mieszkańców w sprawie dotacji na wymianę pieca

W związku z rozpoczynjącym się w dniu 01.07.2020 r. naborem wniosków o dzielenie grantu w ramach Projektu pt. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Prusicach funkcjonować będzie punkt kontaktowy, w którym w którym udzielane będzie m. in. wsparcie dla Grantobiorców w zakresie przygotowania wniosków o udzielenie grantu.

Szczegółowych informacji udzielać będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Prusicach w punkcie kontaktowym – wejście od strony Informacji Turystycznej, telefonicznie lub poprzez e-mail w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, w godzinach 7:30-15:30, środa w godzinach 7:30-17:30 oraz w piątek w godzinach 7:30-13:30

Osoby wyznaczone do punktu kontaktowego
Kamila Borowiecka, tel. 71 312 62 24 wew. 38
Agnieszka Szot tel. 71 312 62 24 wew. 43


Ponadto informujemy, że merytorycznych porad Grantobiorcom, np. w zakresie wyboru źródła ciepła, oszacowania zapotrzebowania na energię z OZE, itp. udzielać będzie ekspert w trakcie dyżurów odbywających się w Urzędzie Miejskim w Prusicach w punkcie kontaktowym – wejście od strony Informacji Turystycznej, telefonicznie (tel. 71 312 62 24 wew. 38 lub 43) lub poprzez e-mail ( lub ) w następujących dniach:


07.09.2020 - 9:00-15:00

 

WAŻNE! Punkt kontaktowy służy do wyjaśniania niezrozumiałych zapisów formularza lub rozstrzygania trudnych przypadków. Ze względu na konieczność zachowania bezstronności i uniknięcia wystąpienia powiązań między osobami, które będą zasiadały w Komisji Oceny Projektów a Grantobiorcami, nie wolno nam wypełniać całych wniosków.

Celem utworzenia punktów jest umożliwienie konsultacji mieszkańcom a nie świadczenie usługi wypełniania wniosku/prowadzenia inwestycji.

W terminie 1.09.2020 r. punkt kontaktowy będzie nieczynny.
 

Informujemy, że ze szczegółami projektu można zapoznać się na stronie internetowej www.piecedolinabaryczy.pl

 

piece dyżury ekpsertów-02.jpeg

 

slajder piece-03.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera