• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

OSP Pawłów Trzebnicki z dotacją na nowoczesny sprzęt i wyposażenie

Burmistrz Igor Bandrowicz w środę 8 lipca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Prusicach spotkał się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie Trzebnickim: Naczelnikiem Jarosławem Majewskim oraz Skarbnikiem Mateuszem Matyją, aby pogratulować Strażakom pozyskanej dotacji w wysokości 13 957,00 zł przy współpracy Urzędu Miejskiego i OSP na nowoczesny sprzęt i wyposażenie dla jednostki.

OSP w Pawłowie Trzebnickim w czerwcu 2020 roku w odpowiedzi na konkurs Mały Strażak w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” złożyło wniosek o dotację na projekt „Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby  Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie Trzebnickim w Gminie Prusice” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowita wartość zadania to 19 939,67 zł.

Decyzją Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Strażakom przyznano wnioskowane dofinansowanie w kwocie 13 957,00 zł.  W poniedziałek 6 lipca 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Naczelnik Jarosław Majewski odebrał promesę na dofinansowane zadanie.

- W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt uzbrojenia - piła tarczowa do stali i betonu, parawan ochronny oraz wyposażenie ochronne osobiste strażaka, w tym ubranie specjalne, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym, rękawice specjalne, kominiarki niepalne strażackie, buty specjalne strażackie gumowe i skórzane, hełmy strażackie oraz ubranie koszarowe – podkreśla Naczelnik OSP Jarosław Majewski, zaś Skarbnik Mateusz Matyja dodaje: - Planujemy zakupić również  z pozyskanej dotacji sprzęt łączności – radiotelefon przenośny.

Zakupione umundurowanie specjalne na które OSP pozyskało dofinansowanie będzie służyło do profesjonalnego zabezpieczenia ratowników w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

- Zakupiony sprzęt, wyposażenie i środki ochrony będą służyć strażakom podczas prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń, co umożliwi profesjonalne niesienie pomocy, a także podniesie bezpieczeństwo w naszej Gminie – opowiada Burmistrz Igor Bandrowicz.

OSP PAWŁÓW TRZEBNICKI2.jpeg

OSP PAWŁÓW TRZEBNICKI1.jpeg

 

logo.gif

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prusice.