• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Gmina Prusice ogłasza otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalny

Gmina Prusice ogłasza otwarty nabór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalny

 

Beznazwy-1.jpeg

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty, nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-401/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, ogłoszonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

 

Więcej informacji o konkursie: https://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/12924537-konkurs-nr-rpds-09-01-01-ip-02-02-401-20-aktywna-integracja-9-1-a-drugi-typ-operacji-oraz-9-1-c-

Gmina Prusice ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Cel projektu:

Integracja społeczno-zawodowa z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej

 i/lub

Wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (tj. Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS)) poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej i/lub wsparcia dla zatrudnienia i usług rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji w sprawie naboru można uzyskać drogą elektroniczną u Pani Doroty Leń –

 

Więcej informacji o naborze na Partnera i stosowne dokumenty:

http://bip.prusice.pl/a,23256,gmina-prusice-oglasza-otwarty-nabor-partnera-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-w-ramach-poddzialan.html

 

Załączniki:

DOCXWYDŁUŻENIE TERMINU NABORU NA PARTNERA07.09.2020.docx (2,10MB)
DOCXNABÓR NA PARTNERA - GMINA PRUSICE-17.08.2020.docx (2,10MB)
PDFNABÓR NA PARTNERA - GMINA PRUSICE-17.08.2020.pdf (220,49KB)
DOCXFORMULARZ OFERTOWY17.08.2020.docx (2,10MB)
PDFFORMULARZ OFERTOWY17.08.2020.pdf (101,60KB)
PDFRegulamin konkursu_ogłoszenie 15.07.2020.pdf (1,07MB)

DOCXROZSTRZYGNIĘCIE NABORU NA PARTNERA12.09.2020r.docx (2,10MB)

 

NABÓR PARTNER PROJEKTU.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera