• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Elektryczność w gospodarstwie rolnym.

Rolnicy w swoim środowisku pracy mają do czynienia z wieloma urządzeniami elektrycznymi, które, jeśli są niewłaściwie użytkowane, stają się przyczyną wypadków, chorób a nawet śmierci. Powszechne stosowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia dla człowieka i jego środowiska. Pomieszczenia gospodarskie, to czasami pomieszczenia wilgotne z odsłoniętymi elementami metalowych konstrukcji i instalacji. Obecność w powietrzu różnych substancji, w tym amoniaku lub siarkowodoru, przyspiesza korozję styków i przewodów oraz szkodliwie wpływa na izolację instalacji elektrycznej.

W 2019 roku KRUS odnotował w statystykach 8 zgonów w grupie „inne zdarzenia”, w  tym 6 przypadków porażenia prądem. Dwa z nich wynikały z kontaktu pracujących maszyn rolniczych z napowietrznymi liniami energetycznymi, dwa związane były z nieumiejętnym podłączaniem piecyków gazowych bez odłączonego zasilania elektrycznego; pozostałe porażenia prądem rolników wystąpiły podczas naprawiania pompy wodnej i obsługi żmijki.
 

Użytkowanie urządzeń elektrycznych może stać się również przyczyną pożaru na skutek:

 • złego stanu izolacji elektrycznej
 • nieprawidłowego użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych
 • braku ostrożności przy spawaniu
 • przeciążenia urządzeń, przy braku odpowiedniego chłodzenia
 • używania w transformatorach, kondensatorach lub wyłącznikach palnego oleju mineralnego

Jeśli mamy możliwość to wymieniajmy stare instalacje na nowe. Skutecznym zabezpieczeniem przed porażeniem prądem w nowych instalacjach są np. wyłączniki różnicowoprądowe. W przypadku zwarcia, ich działanie przerywa obwód i ryzyko porażenia jest minimalne.
 

Rolniku pamiętaj:

 • dokonuj okresowych przeglądów instalacji elektrycznych
 • zlecaj naprawy instalacji elektrycznej osobom z odpowiednimi uprawnieniami
 • nie dotykaj jakichkolwiek części urządzeń elektrycznych będących pod napięciem
 • przed użyciem elektronarzędzi sprawdź stan obudowy, izolacji, wtyczek
 • podczas pracy z elektronarzędziami unikaj klękania na przewodzącym podłożu (ziemi, betonie)
 • nie dotykaj jedną ręką urządzeń elektrycznych, a drugą ręką uziemionych przedmiotów i konstrukcji
 • unikaj podłączania maszyn i urządzeń do zasilania za pomocą przedłużaczy leżących na ziemi, łatwo uszkodzić izolację

Pamiętajmy o najmłodszych i chrońmy ich przed porażeniem prądem. Unikajmy przebywania dzieci w pobliżu urządzeń elektrycznych. Informujmy jakim zagrożeniem jest instalacja elektryczna. Zabezpieczajmy nieużywane gniazda wtyczkowe. Minimalizacja zagrożeń w gospodarstwie świadczy o dbałości o zdrowie i życie własne oraz najbliższych.

                       

logo krus.png     PT KRUS Trzebnica

DOCXElektryczność w gospodarstwie rolnym - PT Trzebnica_.docx (164,68KB)

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera