• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Współpraca samorządów w celu pozyskiwania funduszy unijnych

W związku z rozpoczęciem prac i przygotowań przez Gminę Prusice do nowej perspektywy finansowania na lata 2021-2027 Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz podpisał wspólnie z innymi samorządami z terenu Dolnego Śląska porozumienie o współpracy w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzącego w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Subregionu Wrocławskiego”.

Celem Partnerstwa utworzonego przez 22 Gminy z terenu Dolnego Śląska jest uzyskanie środków z nowej perspektywy unijnej w latach 2021-2027 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na istotną poprawę w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju gospodarczego i społecznego danych JST, w tym m.in. poprawę jakości dróg, rewitalizację materialną oraz społeczną zdegradowanych obszarów regionu, rozwój sektora rolno-spożywczego, zrównoważony rozwój obszarów miejskich i wiejskich, budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, poprawę infrastruktury edukacyjnej, zapewnienie lepszych warunków kształcenia, rozwój szkolnictwa i jego dostosowanie do oczekiwań rynku pracy, pełny dostęp do usług zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, redukcję niskiej emisji, poprawę jakości powietrza, dostępu do wody oraz dynamiczny rozwój OZE; tworzenie dobrych warunków oraz wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw i inwestycji przemysłowych; tworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi usług turystycznych, przede wszystkim turystyki pieszej, rowerowej, konnej i wodnej oraz tworzenie centrów usług społecznych, gospodarczych jako miejsc integracji i rozwoju obszarów regionu.

- Przed nami ogrom pracy do przygotowania stosownych dokumentów i strategii, aby móc w najbliższych latach korzystać z funduszy zewnętrznych na priorytetowe zadania dla poprawy jakości życia naszych mieszkańców – zaznacza włodarz gminy, Burmistrz Igor Bandrowicz

W poniedziałek 7 września 2020 roku w Strzelińskim Ośrodku Kultury podczas uroczystego podpisania porozumienia miało miejsce I posiedzenie Komitetu Sterującego JST IIT „Subregionu Wrocławskiego”, na którym wybrano Zarząd Komitetu: Przewodniczącą została Burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk, zaś jej zastępcami Burmistrz Wołowa Dariusz Chmura, Burmistrz Międzyborza Jarosław Głowacki oraz Burmistrz Środy Śląskiej Adam Ruciński.

Gminę Prusice w Komitecie Sterującym z mocy ustawy reprezentuje Burmistrz Igor Bandrowicz. Stałym Zastępcą uczestniczącym w posiedzeniach Komitetu pod nieobecność włodarza gminy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Prusicach jest Pani Dorota Leń, pracownik Urzędu Miejskiego.

SUBREGION WROCŁAWSKI1.jpeg

SUBREGION WROCŁAWSKI2.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera