• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Bezpieczna praca ze zwierzętami w gospodarstwie rolnym.

Pomimo zmniejszającej się liczby gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą zagrożenia z nią związane występują nadal. Zwierzęta hodowlane krowy, świnie, konie, drób, jak i te wspomagające pracę w gospodarstwie tj. psy, koty, mogą być źródłem niebezpiecznych zdarzeń. W czasie karmienia, dojenia, zabiegów higienicznych dochodzi do uderzeń, przygnieceń i pogryzień przez zwierzęta. W 2019 roku KRUS odnotował 1 236 poszkodowanych rolników, tj. 12,0% wypadków w grupie „uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta”. Zapewnienie odpowiednich warunków bytowania oraz umiejętny sposób obsługi zwierząt zmniejsza ryzyko wypadku oraz możliwość wystąpienia chorób odzwierzęcych.

Czynniki zmniejszające ryzyko wypadku:

1. Odpowiednie warunki bytowania zwierząt

2. Właściwy sposób obsługi

3. Utrzymywany dobry stan budynków i pomieszczeń

4. Przewożenie zwierząt w przystosowanych pojazdach

5. Dbanie o higienę osobistą

6. Izolatka dla zwierząt chorych lub agresywnych

W gospodarstwach dochodzi również do upadków wskutek poślizgnięcia się na zanieczyszczonych pomiotem ptasim podwórzach, wybiegach, schodach. W celu ograniczenia ryzyka wypadku utrzymujmy porządek na ciągach komunikacyjnych oraz wygradzajmy wybiegi z góry przykryte siatką ochronną o drobnych oczkach.

W 2020 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi kampanię „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”, która ma celu zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych.

Kilka zasad przy pracy ze zwierzętami:

  1. Nie wchodź między zwierzęta bez ostrzeżenia
  2. Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy ze zwierzętami silnymi, matkami karmiącymi
  3. Nie pozwalaj na bezmyślne drażnienie zwierząt i znęcanie się nad nimi
  4. Nie pracuj ze zwierzętami po wypiciu alkoholu
  5. Pracuj w odpowiednim obuwiu oraz odzieży ochronnej

Ze zwierzętami powinny pracować wyłącznie osoby dorosłe, zdrowe, sprawne fizycznie oraz przyjaźnie do nich nastawione. Niebezpieczne reakcje zwierząt są skutkiem nieprawidłowej obsługi. Dla niektórych zwierząt zapach alkoholu jest drażniący. Pamiętajmy o niespożywaniu alkoholu przy ich obsłudze. Stosując zasady bhp w budynkach i pomieszczeniach inwentarskich zmniejszamy ryzyko wypadku z udziałem zwierząt i chorób odzwierzęcych. Rolniku pamiętaj również o udziale dzieci w pracach w gospodarstwie, szczególnie tych, w których okolicy znajdują się zwierzęta. Chwila nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji oraz zagrożenia utraty zdrowia. Rolniku, pamiętaj „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”

             PT KRUS Trzebnica

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera