• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

„Budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Skokowa”

W dniu 5 marca 2020 r. Gmina Prusice rozstrzygnęła postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego dla zadania pn.: Budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Skokowa.                 

W trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach ustawy PZP wyłoniono Wykonawcę- jest nim firma TECH- Fen Grzegorz Osiewała z Gostyczyna.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 (operacja „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”), na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00004-65171-UM0100011/17 z dnia 25.09.2017 r. Celem zadania zgodnie z zapisami umowy jest pobudzenie działalności lokalnych producentów rolnych. Poprawa dostępności produktów rolniczych oraz komfortowa sprzedaż o każdej porze roku.

W ramach niniejszej inwestycji powstanie budynek hali targowej, wiata targowa oraz zostanie zagospodarowany teren przyległy.

Planowany termin rozpoczęcia prac to koniec marca 2020 roku.

 

loga UE targowisko-01.png

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. "Budowa targowiska w miejscowości Skokowa" mająca na celu pobudzenie działalności lokalnych producentów rolnych. Poprawa dostępności produktów rolniczych. Komfortowa sprzedaż o każdej porze roku współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera