• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Światowa inwestycja w Prusicach

Rozwój gmin w dużej mierze zależy od ich położenia, a w tym rozwoju sieci komunikacyjnych na otaczającym je terenie. Dzięki budowie autostrady A4 i autostradowej obwodnicy Wrocławia gminy usytuowane na południu Dolnego Śląska takie jak Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Oława, Długołęka itp., zyskały niesamowitą szansę na wzbogacenie terenów przeznaczonych pod inwestycje. Wykorzystując płynące z tego możliwości doprowadziły do zwielokrotnienia swoich budżetów, a kwoty przedstawiane są w milionach złotych. W związku z nowopowstałą drogą ekspresową S5 Prusice również stają przed podobną szansą, gdyż gmina ma ogromny potencjał rozwojowy, który należy dobrze wykorzystać.
 

IMG-5924 a — kopia.jpeg
 

Gmina Prusice już 10 lat temu podjęła decyzję o wyznaczeniu specjalnej strefy inwestycyjnej zlokalizowanej w korytarzu inwestycyjnym pomiędzy starą drogą krajową DK5 a mającą powstać (wtedy już w planach oraz z pozwoleniem na budowę) drogą szybkiego ruchu S5. Decyzje te wynikały z to z dwóch powodów. Pierwszy z nich to powód historyczny. Od lat na tym terenie funkcjonowała przetwórnia owoców później firma ADE-LINE, stara oczyszczalnia ścieków, firma BORGHI a także dalej w kierunku Wszemirowa firma ZPB Kaczmarek oraz Panda. Drugi powód to doskonała lokalizacja wynikająca z usytuowania tego terenu, dobrej komunikacji oraz szybkiego dostępu do węzła Prusice-Kosinowo. Tereny tej strefy, do których zaliczamy powierzchnię w korytarzu między drogą ekspresową S5, a dawną krajową drogą nr 5 oraz obszary przyległe, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zostały przeznaczone dla obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów tereny strefy są dostosowywane poprzez budowę infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej oraz gazowej a także stale poszerzane. Zadbaliśmy również o korzystne położenie strefy o czym świadczy przede wszystkim bliska lokalizacja dwóch węzłów komunikacyjnych (Prusice, Kosinowo oraz Krościna) drogi ekspresowej S5 Wrocław -Poznań w mieście oraz bliskość trzeciego (węzeł Trzebnica). Dzięki temu ruch tranzytowy w całości wyprowadzony jest poza granice miasta oraz pobliskich miejscowości.

Podejmując decyzję o lokalizacji strefy w znacznej odległości od miasta najważniejszym celem oprócz pozyskania inwestorów, było zapewnienie Mieszkańcom jak najmniejszego wpływu tych terenów i zlokalizowanych tam działalności na ich życie codzienne. Dzięki czemu procesy inwestycyjne bezpośrednio nie ingerują i nie kolidują z życiem lokalnej społeczności.

- O S5 zabiegaliśmy od dawna i w końcu udało się. Gmina Prusice już 10 lat temu podjęła decyzję o wyznaczeniu specjalnej strefy inwestycyjnej, gdzie zlokalizowane będą największe i najbardziej wyspecjalizowane przedsiębiorstwa decydujące o kierunku rozwoju biznesu w gminie. informuje Igor Bandrowicz Burmistrz Gminy Prusice i dodaje: - Prusice od zawsze kojarzyły się z branżą samochodową – automotiv. Dziś to cywilizacyjny skok - automotiv 2.0, bo firma GHTR produkowała będzie dla branży samochodowej wypełnienia, do baterii które będziemy mieć pod siedzeniami w samochodach elektrycznych, te same które mamy dziś trzymamy przy uchu w telefonach komórkowych. Z różnicą taką ze te pierwsze będą wyprodukowane w Prusicach a tamte produkowane są na dalekim wschodzie. Ale to nie wszystko już wkrótce lokowane będą tu firmy z nowoczesnymi technologiami, centra logistyczne. To nowa i olbrzymia szansa dla miasta i gminy. Otwiera się przed nami okno czasu, którego albo skorzystamy i będziemy jedną z najbogatszych gmin w regionie albo będziemy gminą, która przespała i nie wykorzystała swojej szansy.  Dzięki takim działaniom pozyskamy nie tylko pieniądze ze sprzedaży terenów (w tym także osoby prywatne), ale wpływać będą kwoty z podatków od nieruchomości czy z podatków PIT i CIT. Miejsca pracy spowodują też, osiedlanie się nowych mieszkańców. A my jako gmina będziemy mieli pieniądze na inwestycje w szkoły, przedszkola, place zabaw czy drogi i oświetlenie.  

GTHR na świecie

Chiński Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co. Ltd. został założony w 2000 roku. Jest zaawansowaną technologicznie firmą produkującą materiał organiczny z krzemu do wkładów do baterii litowych przeznaczonych dla branży automotiv oraz branży elektronicznej (telefony, tablety, laptopy). Jest jednym z trzech największych dostawców elektrolitów na świecie. Działa zgodnie z najwyższymi standardami według ISO9001 i TS16949. GTHR jest firmą o wieloletnim doświadczeniu. Współpracuje z wieloma instytucjami, ekspertami i naukowcami.

Produkty z ich wypełnieniem baterii są sprzedawane w Chinach, Korei Południowej, Japonii, USA, Europie i Australii. Ze względu na fakt, że istniejąca produkcja nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich klientów na całym świecie i powstaje coraz więcej pojazdów elektrycznych, GTHR zaczyna rozszerzać swoją działalność w Chinach i poza ich granicami.

GTHR w Polsce

Polska jest zatem jednym ze kluczowych partnerów chińskiego inwestora, który uzyskał w 2020 roku poparcie Ministerstwa Rozwoju – z rąk Podsekretarz Stanu Pani Olgi Semeniuk. Przedsięwzięcie to doskonale wpisuje się w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wyznaczającą priorytety działania rządu nakierunkowane na rzecz polskiej gospodarki, m.in. przez stworzenie korzystnego klimatu inwestycyjnego dla przedsięwzięć nowoczesnych, wysokiej jakości i oferujących miejsca pracy dla dobrze wykwalifikowanej kadry.

Pismo ws. inwestycji w Polsce_ministerstwo-01.jpeg

Prusice są miejscem, gdzie zlokalizowana zostanie jedna z największych w Europie fabryka elektrolitu do wkładów baterii litowo-jonowych. Zaplanowana w Gminie Prusice fabryka uzupełnia europejską i regionalną sieć przemysłu samochodów elektrycznych. Teren pod prusicką fabrykę o wielkości 6 ha został zakupiony we wrześniu br., gdzie obecnie trwają prace budowlane.

- Urząd Miejski w Prusicach przeprowadził wszystkie procedury administracyjne zgodnie z prawem, zarówno w zakresie planistycznym, jak i środowiskowym. Zarówno miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tych terenów jak i decyzja środowiskowa zostały wyłożone do konsultacji społecznych podając informację do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia w mediach lokalnych, na stronie biuletynu informacji publicznej, a także na tablicach informacyjnych. Należy zaznaczyć, że Burmistrz pomimo braku wskazań przez organy zewnętrzne zdecydował o możliwości udziału w prowadzonym postępowaniu społeczeństwa i odniesienia się do planowanej inwestycji. W decyzji środowiskowej ujęto wniosek, który w ramach konsultacji ze społeczeństwem wpłynął do Urzędu Miejskiego w Prusicach.relacjonuje Wiktor Lubieniecki, Sekretarz Gminy Prusice.

Pierwszy raz oficjalnie o zadaniu „Budowa zakładu produkcyjnego wypełnień baterii litowo-jonowych w Prusicach” Burmistrz poinformował na sesji Rady Miejskiej 30.10.2019 roku, kiedy to też został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Prusice. Warto zaznaczyć, że do zmiany wspominanego planu przystąpiono już 30.10.2018 roku. Tym samym grunty uzyskały status terenów pod obiekty składowo-magazynowe i produkcyjne oraz do zabudowy usługowej. Uchwała ta uzyskała poparciem obecnych na sesji 15 Radnych Rady Miejskiej oraz w obecności Radnych Powiatu Trzebnickiego.

Podczas kolejnych sesji Rady Miejskiej Burmistrz wielokrotnie informował o toczącym się postępowaniu, poprzedzającym rozpoczęcie, a także o ofercie sprzedaży gruntów pod inwestycje.
 

gfghffhj(1).jpeg
 

Procesy i produkcja, a bezpieczeństwo

Z racji tego, że akumulatory litowo-jonowe to jedne z najlżejszych, są one stosowane przede wszystkim we wszelkiego rodzaju sprzęcie elektronicznym. Obecnie najczęściej wykorzystuje się je w laptopach, telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach przenośnych.

Od blisko 20 lat GTHR skupia się na produkcji elektrolitu, a obecna fabryki od początku działają bez żadnych zastrzeżeń. Nigdy nie zdarzył się tam żaden wypadek. Dodatkowo każdy pracownik fabryki w Chinach podlega systematycznym testom i badaniom lekarskim (przynajmniej raz, dwa razy w roku), a wyniki nigdy nie pokazały żadnych oznak oraz symptomów, którymi należałoby się martwić. W Polsce wprowadzone zostaną podobne kontrole.

3.jpeg
Zdjęcie zakładu GTHR w Chinach. Podstawowe surowce do mieszania magazynowane są w szczelnych zbiornikach, umieszczonych w betonowej tacy awaryjnej zabezpieczonej przed jakimkolwiek wyciekiem. Zbiorniki są regularnie kontrolowane przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego.


Proces produkcyjny polega na mieszaniu składników, głównie rozpuszczalników organicznych z solami Litu i dodatkami. Mieszanie odbywa się w szczelnie zamkniętych zbiornikach wyposażonych w mieszadła, bez dostępu powietrza. Produkt, nie może mieć kontaktu z powietrzem, dlatego cały proces od momentu magazynowania poprzez produkcję do momentu pakowania odbywa się w atmosferze azotu, gazu neutralnego.

W procesie produkcji nie występuje praktycznie żadna emisja do atmosfery wymagająca budowy kominów. Zużyty azot jest kierowany do utleniacza katalitycznego (rozwiązanie znane z lakierni stosujących lakiery, np.: samochodowe), w którym ewentualnie pojawiające się opary rozpuszczalników ulegają utlenieniu i zredukowaniu do CO2 (dwutlenku węgla). który uchodzi razem z neutralnym azotem do atmosfery. Cały proces jest zautomatyzowany i sterowany z centralnej sterowni.

W przypadku awarii mechanicznej zbiornika lub elementu armatury skutkującej wyciekiem substancji mieszanych przewidziana jest procedura przejęcia wycieku przez szczelne kanały wychwytowe i odprowadzenie do podziemnych zbiorników awaryjnych (zaprojektowano dwupłaszczowe zbiorniki stosowane do przechowywania paliw, np.: na stacjach benzynowych). Kanały wychwytowe i posadzki wyłożone są materiałem chemoodpornym w pełni szczelnym (bez spoinowe wykładziny z żywic syntetycznych). Z tytułu stosowania nadciśnienia i charakteru substancji zbiorniki podlegają rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego i podlegają okresowej kontroli przez inspektorów UDT. Zbiorniki i cała armatura wykonane są ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej) w klasie 314 L.

Jak już zostało powiedziane, proces produkcyjny w zakładzie to tylko fizyczne mieszanie. Należy podkreślić, że reakcje chemiczne nie będą tutaj zachodziły. Podobnie jak procesy: wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury, które nie będą miały nigdy miejsca w produkcji. Zapewniamy, że nie ma żadnych powodów do obaw, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa środowiska naturalnego i ludzi. Produkt wytarzany przez GTHR musi pod każdym względem spełniać normy i wymogi światowe, cyklicznie przechodzić kontrole jakościowe i nieustannie pozostawać na jak najwyższym poziomie. Zapewnia to firmie możliwość współpracy z największymi producentami w branży.
 

1.jpeg
Zdjęcie zakładu GTHR w Chinach. Produkt pakowany jest do hermetycznych pojemników ze stali nierdzewnej. Czystość produktu jest podstawowym kryterium jego jakości. Posadzka wyłożona żywicą chemoodporną.

4.jpeg
Zdjęcie zakładu GTHR w Chinach. Produkt, nie może mieć kontaktu z powietrzem, dlatego cały proces od momentu magazynowania poprzez produkcję do momentu pakowania odbywa się w atmosferze azotu, gazu neutralnego.


Korzyści z inwestycji dla Prusic

Plany dotyczące obecności GTHR na terenie Gminy Prusice nie ograniczają się tylko do prowadzenia działalności. Firma chce uczestniczyć w codziennym życiu gminy i współpracować z mieszkańcami przy różnego typu lokalnych projektach. Już dziś pojawia się wiele pytań od mieszkańców dotyczących pracy w fabryce.

Jak mówi Dyrektor Zarządzający – Michał Pawlik: Plany dotyczące naszej obecności na terenie Prusic dotyczą nie tylko produkcji. Chcemy się angażować w codzienne życie gminy i współpracować z mieszkańcami przy różnego typu lokalnych projektach, jak i wspierać lokalne władze przy ich potrzebach. Myślimy o tym jak zwiększyć nasz udział w życiu lokalnej społeczności i rozbudować kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jeszcze raz chcemy podziękować władzom Polski oraz gminy Prusice za zaproszenie do naszej obecności w tym miejscu.

Lokalizacja chińskiej inwestycji w gminie niesie wiele korzyści dla Mieszkańców Gminy. Siedzibą spółki będą Prusice, a tym samym kwestie finansowe dotyczące podatków i pozostałych opłat będą zasilały budżet gminy. Firma zatrudniać będzie docelowo blisko 100 osób, a więc grono zainteresowanych mieszkańców otrzyma pewne źródło utrzymania. Inwestorzy otwarci są również na wszelkie ścieżki współpracy i już dziś deklarują szerokie wsparcie dla miejscowych źródeł w zakresie outsourcingu niektórych zadań, współpracy przy wydarzeniach, kulturalnych, sportowych, a także edukacyjnych.

IMG-5923 a.jpeg


W ramach ciekawostki - Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii za rok 2019 uhonorowano – za stworzenie i rozwój baterii litowo-jonowych – Amerykanina Johna B. Goodenougha, Brytyjczyka M. Stanleya Whittinghama i Japończyka Akirę Yoshino. Królewska Szwedzka Akademia Nauk wyróżniła w 2019 roku trzech naukowców, którzy niezależnie i na przestrzeni lat pracowali nad stworzeniem i rozwojem systemu litowo-jonowego – podstawy dla najlepszych baterii, jakie do tej pory udało się wyprodukować.

Poniżej przedstawiamy Państwu artykuł:
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1927702,1,nagroda-nobla-z-chemii-2019-za-akumulator-litowo-jonowy.read

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera