• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Rolniku unikaj upadków

rolnik.jpeg

„Rola rolnika by upadku unikał”, pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  prowadzi w 2020 roku kampanię w ramach działań prewencyjnych. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi najczęściej podczas pracy w gospodarstwach rolnych w skutek poślizgnięcia, potknięcia się lub upadku z wysokości. W 2019 r. do Placówki terenowej KRUS w Trzebnicy zgłoszono 29 wypadki. Największą liczbę wypadków tj. 11 odnotowano właśnie w grupie „upadek osób”, która stanowi 37,9 % ogółu zdarzeń.

Główne przyczyny upadków osób:

 1. Przyczyny ludzkie stanowiące 51,7% wypadków t. j.: niewłaściwe  uchwycenie, trzymanie narzędzi, środków i przedmiotów pracy niekorzystanie lub nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań podczas pracy na wysokości.
 2.  Przyczyny techniczne stanowiące 24,1 % wypadków t. j. : brak lub niewłaściwe osłony i zabezpieczenia ruchomych elementów  maszyn i urządzeń rolniczych ,ponadto wpływ na liczbę zaistniałych wypadków w tej grupie miał zły stan nawierzchni podwórzy oraz ciągów komunikacyjnych, stosowanie nieodpowiedniego obuwia, zły stan techniczny drabin oraz nieprawidłowy sposób schodzenia z maszyn rolniczych. Taka tendencja przyczyn wypadków w tej grupie zdarzeń utrzymuje się w kilku ostatnich okresach sprawozdawczych, zwłaszcza w kategorii przyczyn ludzkich jest na tym samym poziomie.

Aby zmniejszyć ryzyko upadku należy:

 • stosować właściwe obuwie robocze z usztywnieniem kostki o podeszwie protektorowanej,
 • używać bezpiecznych drabin,
 • zabezpieczyć wszelkie otwory przykrywami lub barierkami,
 • zachować porządek w obejściu, wyrównać i utwardzić ciągi komunikacyjne,
 • używać maszyn wyposażonych w mocne i stabilne drabinki oraz schodki. Wchodzić i schodzić z nich przodem do maszyny,
 • nie przewozić osób na błotnikach ciągnika, na przyczepach na ładunkach,
 • nie pracować gdy jesteś chory lub przemęczony.

Większości wypadkom przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa.   

 

Józef Pszczółka
Samodzielny inspektor
PT KRUS w Trzebnicy

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera