• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Poziom III dla pyłu zawieszonego PM10

Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. 02.12.2020 r. (godz.00.00-24.00)Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: miasto Nowa Ruda. Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: miasta Kłodzko i Lubań. Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Od godz. 9.00 dnia 03.12.2020 r. do godz. 24.00 dnia 03.12.2020 r, obejmuje: miasto Nowa Ruda. Prognozowane na dzień 03.12.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje obszary na terenie miast: Bolesławiec, Jelenia Góra, Lubań, Świdnica i Wałbrzych. Prognozowane na dzień 04.12.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasta: Nowa Ruda i Lubań. Zalecane środki ostrożności: Ogół ludności: - rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, - ogranicz wietrzenie pomieszczeń, - unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: - ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, - nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, - osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, - ogranicz wietrzenie pomieszczeń, - unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)

Komunikat jest ważny od 03-12-2020 11:46:00 do 04-12-2020 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera