• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Rozpoczęto budowę systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina

loga-ue-targowisko-01.png
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Gmina Prusice rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice w miejscowościach Skokowa i Strupina". Inwestycja współfinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00016-65150-UM0100075/16 z dnia 08.08.2017 r., w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", typ operacji: Gospodarka wodno- ściekowa. 

Inwestycja jest realizowana na podstawie rozstrzygniętego postępowania przetargowego pn. "Budowa systemów oczyszczania ścieków w Gminie Prusice- II przetarg nieograniczony", w wyniku którego zostały podpisane umowy z Wykonawcą na trzy etapy realizacji operacji - EKOFIRMA Przemysław Gruszka. Wartość podpisanych umów to ponad 2 mln złotych.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie około 200 przydomowych oczyszczalni ścieków. w systemie złoża SBR (osad czynny). 

"Celem operacji jest zaopatrzenie około 200 budynków mieszkalnych na terenie gminy Prusice w przydomowe oczyszczalnie ścieków, zastąpienie zbiorników bezodpływowych nowoczesnymi , ekologicznymi i ekonomicznymi rozwiązaniami co wpłynie na zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków w miejscowościach pozaaglomeracyjnych, gdzie wybudowanie sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe".

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera