• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Przekroczenie poziomu pyłu PM 10

Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Lubań – stacja monitoringu jakości powietrza ul. Mieszka II.Od dnia 17 grudnia do 31 grudnia 2020 r. Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym. Najwyższe stężenia pyłu zawieszonego PM10 rejestrowane były głównie w sezonie zimowym, przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych: znacznym spadku temperatury powietrza, warunkach bezwietrznych i bezopadowych.

Komunikat jest ważny od 18-12-2020 11:10:00 do 31-12-2020 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera