• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Poziom III dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 9.00 dnia 31.12.2020 r. do godz. 24.00 dnia 31.12.2020. Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: - Nowa Ruda, ul. Jeziorna, - Kłodzko, ul. Szkolna. Zalecane środki ostrożności: Ogół ludności: − rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, − ogranicz wietrzenie pomieszczeń, − unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: − ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, − nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, − osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, − ogranicz wietrzenie pomieszczeń, − unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: − zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, − prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego, − bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

Komunikat jest ważny od 31-12-2020 09:48:00 do 31-12-2020 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera