• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Poziom III dla pyłu zawieszonego PM10

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 Prognozowane na dzień 03.01.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: miasta: Nowa Ruda oraz Kłodzko. Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji: - Nowa Ruda, - Kłodzko. Zalecane środki ostrożności: Ogół ludności: − rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, − ogranicz wietrzenie pomieszczeń, − unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. Wrażliwe grupy ludności: − ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz, − nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, − osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, − ogranicz wietrzenie pomieszczeń, − unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku. W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: − zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, − prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego, − bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

Komunikat jest ważny od 03-01-2021 06:37:00 do 03-01-2021 23:58:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera