• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Przekroczenie poziomu inform. dla PM10

W dniu 04 stycznia.2021 r. w Nowej Rudzie wystąpiło przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3). Poziom stężenia średniodobowego wynosił 123 µg/m3. Prognozy na dziś wskazują na poprawę jakości powietrza.

Komunikat jest ważny od 05-01-2021 00:00:00 do 06-01-2021 00:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera