• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych i klas I Szkół Podstawowych w Gminie Prusice - 2021

rekrutacja 2021_720x300.jpeg

Burmistrz Gminy Prusice informuje, iż 22 lutego 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych oraz do klas I w Szkołach Podstawowych w Gminie Prusice. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami oraz składania wniosków. W terminie 08-12 lutego br. rodzice/prawni, opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 w szkole, do której uczęszcza dziecko.

PDFUchwała rekrutacyjna BIP.pdf
PDFZarządzenie ws terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I - styczeń 2021r..pdf

Kontynuacja nauki:
Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. W terminie od 08 do 12 lutego 2021 roku, tj. terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w szkole, do której uczęszcza dziecko.

PDFDeklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego - wzór 2021.pdf

Dokumenty dla nowych kandydatów do Oddziału Przedszkolnego - rekrutacja rozpoczyna się 22 lutego 2020 r. i trwa do 08 marca 2021 r.:
PDFWniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego 2021 rok.pdf
PDFZasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Prusice - styczeń 2021 rok.pdf 

Dokumenty dla nowych kandydatów do klas I Szkół Podstawowych - rekrutacja rozpoczyna się 22 lutego 2021 r. i trwa do 05 marca 2021 r.:
PDFWniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej 2021 rok.pdf
PDFZasady rekrutacji do klas I Szkół Podstawowych w Gminie Prusice - 2021.pdf


Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu - wzór 2021.pdf
PDFOświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata - wzór 2021.pdf
PDFOświadczenie o wielodzietności - wzór 2021.pdf
PDFOświadczenie o zamieszkiwaniu - wzór 2021.pdf
PDFOświadczenie o zatrudnieniu, pobieraniu nauki, prowadzeniu gospodarstwa rolnego - wzór 2021.pdf
PDFOświadczenie o złożeniu PIT - wzór 2021.pdf
PDFPotwierdzenie woli przyjęcia dziecka - wzór 2021.pdf
 

Klauzule RODO:
PDFKlauzula informacyjna RODO - Skokowa.pdf
PDFKlauzula informacyjna RODO - Prusice.pdf
PDFKlauzula informacyna RODO - SP Piotrkowice.pdf
 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prusice.