• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

WYMIANA PIECÓW - Informacja o przedłużeniu etapu oceny wniosków

piece termin wydłużony-01.jpeg
 

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość koniecznych uzupełnień oraz poprawek w złożonych wnioskach procedura ich oceny uległa wydłużeniu.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość koniecznych uzupełnień oraz poprawek w złożonych wnioskach o udzielenie grantu, procedura ich oceny uległa wydłużeniu. Obecnie dla większości ogłoszonych naborów zamykana jest ocena formalna. Szacujemy, że ocena merytoryczna zakończy się w lutym, na jej długość ma jednak wpływ czas w jakim Grantobiorcy udzielą niezbędnych wyjaśnień.

W związku z powyższym prosimy o bieżący odbiór korespondencji, zgodnie ze wskazaną przez Państwa we wniosku formą doręczeń (poczta/ e-mail/ e-puap).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami ogłoszeń o naborze, Grantodawca, w uzasadnionych przypadkach, może wydłużyć okres realizacji inwestycji przez Grantobiorców poza wskazany w termin, na etapie ich realizacji, pod warunkiem, że nowy termin ich zakończenia nie będzie w sprzeczności z aktualnym terminem zakończenia projektu, określonym w umowie o dofinansowanie zawartej między Grantodawcą a Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera