• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Przekroczeie poziomu PM10

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu na terenie miast: Kłodzko i Środa Śląska - POZIOM 1. Od dnia 25.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r Zaleca się : - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

Komunikat jest ważny od 25-02-2021 13:07:00 do 31-12-2021 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera