• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Zagospodarowanie terenu przy oczku wodnym w Dębnicy przez montaż małej architektury

W miesiącach wrzesień- październik 2020 r. w Dębnicy zostało zrealizowane zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy oczku wodnym w Dębnicy przez montaż małej architektury”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie  „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dzięki realizacji zadania na części działki 117/4 w Dębnicy powstało:

  1. plac zabaw z elementami zabawowymi;
  2. siłownia terenowa;
  3. boisko do piłki siatkowej plażowej;
  4. zabezpieczenia stawu ( ogrodzenie);
  5. mała architektura: ławka parkowa, kosz na śmieci, tablica informacyjna;
  6.  nawierzchnia placu zabaw wysypanej piaskiem.

Beneficjent, Gmina Prusice, zrealizowała zakres projektu w ramach umowy o przyznanie pomocy 00755-6935-UM0110941/18 z dnia 12.08.2019 r. w kwocie 183 458,14 zł. , wysokość przyznanego dofinansowania to 98 760,00 zł.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty zakładany cel, a mianowicie podniesienie standardu życia mieszkańców sołectwa Dębnica, a także zwiększenie poziomu integracji społecznej poprzez budowę placu zabaw z wyposażeniem i siłownią zewnętrzną.  Miejsce to stanie się centrum rekreacyjno–wypoczynkowym w centrum wsi Dębnica, ogólnodostępnym dla każdego od Juniora do Seniora. Jest to miejsce spotkań dla społeczności lokalnej.

 

logo dębnica.png

Materiał opracowany przez: Urząd Miejski w Prusicach

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera