• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Wyciąg z ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych

BURMISTRZ GMINY PRUSICE podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych:

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Prusice, położonych w miejscowości Prusice, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:

 1. 217/5 o pow. 0,1266 ha w obrębie Prusice za cenę wywoławczą: 64 566,00 zł, wadium: 12 913,20 zł, godz. przetargu: 10:00
 2. 217/6 o pow. 0,1102 ha w obrębie Prusice za cenę wywoławczą: 56 202,00 zł, wadium: 11 240,40 zł, godz. przetargu: 10:15
 3. 217/7 o pow. 0,1102 ha w obrębie Prusice za cenę wywoławczą: 56 202,00 zł, wadium: 11 240,40 zł, godz. przetargu: 10:30
 4. 217/8 o pow. 0,1102 ha w obrębie Prusice za cenę wywoławczą: 56 202,00 zł, wadium: 11 240,40 zł, godz. przetargu: 10:45
 5. 217/9 o pow. 0,1102 ha w obrębie Prusice za cenę wywoławczą: 56 202,00 zł, wadium: 11 240,40 zł, godz. przetargu: 11:00
 6. 217/10 o pow. 0,1102 ha w obrębie Prusice za cenę wywoławczą: 56 202,00 zł, wadium: 11 240,40 zł, godz. przetargu: 11:15
 7. 217/11 o pow. 0,1102 ha w obrębie Prusice za cenę wywoławczą: 56 202,00 zł, wadium: 11 240,40 zł, godz. przetargu: 11:30
 8. 217/14 o pow. 0,1113 ha w obrębie Prusice za cenę wywoławczą: 56 763,00 zł, wadium: 11 352,60 zł, godz. przetargu: 11:45
 9. 217/15 o pow. 0,1524 ha w obrębie Prusice za cenę wywoławczą: 77 724,00 zł, wadium: 15 544,80 zł, godz. przetargu: 12:00
 10. 217/16 o pow. 0,1540 ha w obrębie Prusice za cenę wywoławczą: 78 540,00 zł, wadium: 15 708,00 zł, godz. przetargu: 12:15

Do ceny działek ustalonych w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT 23 %.

Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę nr WR1W/00026534/0

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Prusice – część północna, działki leżą na obszarze oznaczonym w planie symbolami: 1MN  U – tereny oznaczone symbolem MN, U, gdzie podstawowe przeznaczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa;

Przetarg na sprzedaż każdej działki odbędzie się w dniu 13 Maja 2021 r. o godzinie podanej wyżej, w Urzędzie Miejskim w Prusicach (sala konferencyjna).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniądza na konto:

Gmina Prusice nr 27 9583 1019 0200 1300 2002 0005 z odpowiednim wyprzedzeniem tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Gminy do dnia 07.05.2021 r.  W tytule wpisać nr działki oraz imię nazwisko osoby przystępującej do przetargu.

Ogłoszenie o przetargu w dniu 08.04.2021 r. zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, w miejscowości Prusice, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prusicach www.prusice.pl w zakładce aktualności oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Prusice.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Prusicach, tel. 509 052 335

 

PDFOgloszenie_o_przetargu_Prusice_dz._217_-_13.05.2021.pdf (244,54KB)

PNGmapa_35.png (200,63KB)
JPEGProjekt_graficzny_dzialek_217_prusice_v4-01.jpeg (236,91KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera