• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Mamy sukces i grant międzynarodowy!

9 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska (INEA) wspólnie z Centrum Innowacji i Uniwersytetem w Grazie z Austrii podpisała umowę o dofinansowanie międzynarodowego projektu EC2, w którym nasz samorząd uczestniczy.

Pod koniec sierpnia 2020 roku Gmina Prusice na zaproszenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przystąpiła do międzynarodowego partnerstwa – 14 Partnerów, które wspólnie złożyło do Komisji Europejskiej wniosek pn. „Obywatelstwo energetyczne i wspólnoty energetyczne na rzecz przejścia na czystą energię” („Energy Citizenship and Energy Communities for a Clean-Energy Transition”) w ramach Programu Horyzont 2020.

Projekt po ogłoszeniu wyników na początku grudnia znalazł się pierwotnie na liście rezerwowej, ale już 18 grudnia 2020 roku Komisja Europejska przekazała wspaniałe wiadomości prosto z Brukseli, że projekt EC2 otrzymał międzynarodowy grant.

Gmina Prusice jest jedynym samorządem z Polski uczestniczącym w projekcie. Dodatkowo z Wrocławia do projektu przystąpiła poza Uniwersytetem Ekonomicznym - Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe. W skład Partnerstwa wchodzą samorządy i instytucje z Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Holandii.

GRANT MIĘDZYNARODOWY.jpeg

W ramach projektu zaplanowano badania naukowe, wizyty studyjne, spotkania i konferencje, w celu pokazania dobrych praktyk w ramach odnawialnych źródeł energii. Jedna z wizyt studyjnych będzie miała miejsce również w Prusicach.

Gmina Prusice w marcu podpisała już umowę partnerską, a także deklarację honorową uczestnictwa w projekcie, zaś 12 kwietnia podpisaliśmy dokumentu o przyjęciu projektu z Komisji Europejskiej

Partnerstwo na realizację zadania otrzymało grant w wysokości 2 999 935,00 euro – 100 % wartości zadania. Realizacja zadania rozpocznie się 1 maja 2021 roku i potrwa przez 36 miesięcy. Inauguracja projektu odbędzie się w dniach 17-18 maja 2021 roku w formie konferencji on-line.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera