Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuro Paszportowe w Trzebnicy już działa!

Doskonałe wiadomości dla Mieszkańców Gminy Prusice. Od czwartku 22 kwietnia 2021 roku dzięki Staraniom Starosty Powiatu Trzebnickiego Małgorzaty Matusiak i Wicestarosty Powiatu Trzebnickiego Grzegorza Terebuna można wymienić lub wyrobić paszport w Biurze Paszportowym w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy.

- Jest to doskonała wiadomość, odciążenie i udogodnienie dla naszych mieszkańców, gdyż teraz aby załatwić sprawy paszportowe nie trzeba jechać do Wrocławia i stać w kolejce, tylko wystarczy zarezerwować termin telefonicznie i pojechać do Trzebnicy – informuje Burmistrz Igor Bandrowicz

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Biuro Paszportowe znajduje się w budynku Wydziału Komunikacji przy ul. Leśnej 1 w Trzebnicy. Obowiązuje telefoniczna rezerwacja terminów 71 387 95 99

Jakie dokumenty należy przygotować?

- wniosek o wydanie paszportu

- aktualne kolorowe zdjęcie wnioskującego

- dowód opłaty za wniosek

- ważny paszport lub w przypadku jego braku dowód osobisty lub skrócony/ zupełny odpis aktu małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska po ślubie za granicą)

- dokument, który potwierdzi ewentualne prawo do ulgi (np. legitymacja studencka) lub do całkowitego zwolnienia z opłaty

-  Jeżeli urzędnik będzie miał wątpliwości co do tożsamości czy obywatelstwa osoby składającej wniosek lub jeśli w przedstawionych dokumentach, będą różne, sprzeczne ze sobą dane, może poprosić również o inne dokumenty (np. o skrócony odpis polskiego aktu stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa polskiego)

- O paszport może się ubiegać wyłącznie osoba pełnoletnia!

 

BIURO PASZPORTOWE – KONTAKT:

- GODZINY OTWARCIA poniedziałek – piątek 8.00 -15.00

- 71 387 95 99

-

 

NUMER KONTA BANKOWEGO:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Wydział Finansów i Budżetu NBP O/O Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Tytuł opłaty: imię, nazwisko - opłata paszportowa

140 zł - za paszport ważny 10 lat

70 zł - za paszport ważny 10 lat (z uwzględnieniem ulgi 50%)

30 zł - za paszport wydany osobie małoletniej do 13. roku życia

15 zł - Karta Dużej Rodziny: dzieci do lat 13

35 zł - Karta Dużej Rodziny: dzieci od 13 do 25 roku życia

70 zł - Karta Dużej Rodziny: Rodzice i małżonkowie rodziców

Brak opisu obrazka

 

Więcej info: https://bip.powiat.trzebnica.pl/a,18097,terenowy-punkt-paszportowy.html