• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Wymiana pieców - informacja o wynikach naborów

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięte zostały nabory wniosków o grant ogłoszone dla Gminy Prusice.

Poniżej do pobrania wykaz wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Ocena merytoryczna naboru ogłoszonego dla Gminy Wołów nie została jeszcze zakończona.

Informujemy, że zgodnie z zapisami ogłoszeń o naborze, Grantodawca, w uzasadnionych przypadkach, może wydłużyć okres realizacji inwestycji przez Grantobiorców poza wskazany w termin, na etapie ich realizacji, pod warunkiem, że nowy termin ich zakończenia nie będzie w sprzeczności z aktualnym terminem zakończenia projektu, określonym w umowie o dofinansowanie zawartej między Grantodawcą a Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą.

 

Burmistrz Gminy Prusice, wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców Gminy Prusice, jak również wszystkich Gmin Partnerskich, wystosował pismo do Lidera Projektu wnoszące o zawnioskowanie do DIP o zwiększenie alokacji środków finansowych. Pozwoliłoby to każdemu z mieszkańców otrzymanie grantu w ramach realizowanego projektu.


PDFGmina Prusice - pismo o zwiększenie środków.pdf (64,60KB)

 

Gmina Prusice - pismo o zwiększenie środków-01.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera