• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Raport o stanie Gminy Prusice 2021

Polski ustawodawca zdecydował, aby burmistrz przedkładał mieszkańcom i radzie dokument sprawozdawczy, nakierowany na prezentację efektów wykonywania zadań, które dotyczą kompetencji, obowiązków i uprawnień burmistrza jako organu wykonawczego gminy.

 

slajder.jpeg

 

Gmina Prusice to nasz wspólny dom. Dom, który razem budujemy, rozwijamy i którego musimy doglądać. To od nas samych zależy, jak wyglądać będzie nasza mała ojczyzna i jak dobrze będzie się w niej żyć. Na komfort życia składa się wiele czynników: od poziomu edukacji po wyposażenie straży pożarnej. Od kanalizacji po zajęcia w domach kultury czy bibliotekach. Od sprawnego naprawiania dziur w drogach po ciekawe materiały na stronie internetowej. Do tego wszystkiego dochodzą czynniki prawne oraz budżet. Samorząd to nie urząd miasta. Samorząd to mieszkańcy, którzy od urzędu miasta oczekują zapewnienia najlepszego poziomu usług publicznych. I to staramy się robić. Efektem tej pracy są wysokie lokaty w rankingach samorządów. Jednak dla mnie najważniejszym miernikiem zarządzania publicznego jest zadowolenie mieszkańców.

W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania gminy oraz podległych jej instytucji, jak również współpracy z pozostałymi organami. Opracowanie to jest opisem stanu, które przygo­towaliśmy, aby przedstawić sytuację organizacyjną i finansową gminy, pokazać, nad czym pracujemy, a także przypomnieć najważniejsze wydarzenia mijającego czasu.

Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić, ponieważ w centrum moich starań zawsze było dobro każdego mieszkańca. Jestem przekonany, że dane zawarte w tym dokumencie przekonają Państwa, iż Gmina Prusice staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym zarówno dla mieszkańców, jak też dla turystów, przedsiębiorców i inwestorów.

                                                                                                           Igor Bandrowicz - Burmistrz Gminy Prusice

 

PDF2021 RAPORT O STANIE GMINY.pdf (3,39MB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera