• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Burmistrz z jednogłośnym WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

Radni Rady Miejskiej w Prusicach podczas sesji absolutoryjnej, która odbyła się w poniedziałek 28 czerwca 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej – Multiteka w Prusicach jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Gminy Prusice Igorowi Bandrowiczowi wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok. W obradach uczestniczyło 10 radnych.

1.jpeg

Na początku poniedziałkowej sesji Burmistrz Gminy Prusice wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Ziomkiem oraz Radnymi i wszystkimi zgromadzonymi podziękowali za wieloletnią współpracę Panu Janowi Mostkowi, doradcy z Dolnośląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego z oddziału w Trzebnicy, który zakończył swoją pracę zawodową i przeszedł na zasłużona emeryturę. Przywitano również nowego doradcę dla Mieszkańców Gminy Prusice Pana Alberta Sękalskiego.

4.jpeg

7.jpeg

8.jpeg

Po uroczystym rozpoczęciu radni przeszli do swoich obowiązków i obradowania. Po przedstawieniu raportu o stanie Gminy Prusice za 2020 rok nastąpiła debata i zadawanie pytania, a tuż po niej radni udzielili Burmistrzowi jednogłośnie wotum zaufania. Następnie Skarbnik Gminy Prusice Jacek Ryński odczytał sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prusice za 2020 r. oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r. Komisja Rewizyjna odczytała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium i również pozytywną opinię RIO o tym wniosku, po czym zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prusice za 2020 rok i udzielono jednogłośnego absolutorium Burmistrzowi Igorowi Bandrowiczowi, który podziękował wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu za ich ciężką codzienną prace dla poprawy jakości i życia Mieszkańców Gminy Prusice.

208892537_294824892090588_7261439741269408095_n.jpeg

Następnie radni przegłosowali kilka uchwał, w tym m.in.: zmienili budżet na 2021 rok, wprowadzili zmiany do WPF, przegłosowali uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Trzebnickiego i Gminy Rawicz oraz przyjęli regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prusice na zadanie pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Prusice", a także ustalili dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Prusice, określili wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji o wysokości dochodów i przyjęli ocenę  „Zasobów pomocy społecznej” Gminy Prusice za rok 2020.

W sesji absolutoryjnej uczestniczyło 10 radnych: Artur Bagiński, Wacław Bienias, Józef Gruchała, Wiesław Gryz, Julitta Jędryka, Henryk Migdał, Zbigniew Miszczuk, Robert Musielak, Czesław Suchacki i Zbigniew Ziomek.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera