• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Nowe Stowarzyszenie na mapie Gminy Prusice

AKTYWNI LIDERZY W GMINIE PRUSICE1.jpeg

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Aktywni Liderzy Gminy Prusice, które zostało powołane do życia 11 marca 2021 roku podczas uroczystych obchodów Dnia Sołtysa w Gminie Prusice może zacząć oficjalnie i aktywnie działać. W dniu 1 lipca 2021 roku Stowarzyszenie zostało po długim oczekiwaniu wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowe Stowarzyszenie w swoich szeregach ma osoby aktywnie i społecznie działające, w tym obecnych i byłych: Sołtysów, Radnych Gminy, Radnych Powiatowych, a także pracowników samorządowych.

AKTYWNI LIDERZY W GMINIE PRUSICE.jpeg

Prezesem Stowarzyszenia zgodnie z decyzją Walnego Zebrania z dnia 11.03.2021 roku została Pani Marzena Szustak – Sołtys Prusic. Wiceprezesami są: Sławomir Tomaszek – wieloletni radny gminny i Sołtys miejscowości Pększyn oraz Robert Kawalec – wieloletni radny gminny oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusicach. Do Zarządu weszli również: Sławomir Zarentowicz (Sekretarz) – wieloletni radny powiatowy, Julitta Jędryka (Skarbnik)– radna Gminy oraz Jarosław Jakubiak – sołtys Kaszyc Wielkich.

Na czele Komisji Rewizyjnej stanął wieloletni radny gminny oraz Sołtys Borówka – Czesław Suchacki, zaś w jej skład weszli: Wiesław Gryz – radny gminy oraz Sołtys Wilkowej oraz Dorota Leń – pracownik samorządowy.

0002.jpeg

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz społecznego, kulturalnego, sportowego, rekreacyjnego, turystycznego i gospodarczego rozwoju sołectw gminy Prusice, realizowanie inicjatyw społecznych służących dobru i aktywizacji mieszkańców, integrowanie lokalnych wspólnot obywatelskich.
 
Stowarzyszenie będzie realizowało swoją działalność poprzez:
a) dbałość o rozwój gminy Prusice,
b) działania na rzecz odnowy sołectw gminy Prusice,
c) działania na rzecz odnowy miejscowości Prusice
d) współdziałanie z samorządem i organami administracji państwowej w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju gminy Prusice,
e) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem obszarów wiejskich,
f) krzewienie wśród mieszkańców i ludzi związanych z gminą Prusice troski o jej sprawy współczesne i przyszły rozwój,
g) kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa o rozwoju gminy Prusice,
h) kształtowanie postaw odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia,
i) organizowanie życia społecznego, kulturalnego, sportowego, rekreacyjnego, turystycznego i gospodarczego gminy Prusice,
j) ochrona i zabieganie o zachowanie naturalnych walorów przyrodniczych i historycznych gminy Prusice.
k) promowanie walorów turystycznych gminy Prusice w kraju i zagranicą,
l) promowanie wszelkich form lokalnej twórczości artystycznej w kraju i zagranicą,
m) promocja zdrowia i aktywnego stylu życia, sportu i turystyki w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć wśród mieszkańców gminy Prusice,
n) organizacji imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych,
o) utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach,
p) organizowanie zebrań dyskusyjnych i towarzyskich, konferencji, debat, szkoleń, warsztatów itp.
q) działania na rzecz zwiększenia szans życiowych mieszkańców gminy Prusice, szczególnie ludzi młodych,
m) aktywizacja długotrwale bezrobotnych, niewydolnych życiowo, samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku i z ubogich rodzin, przeciwdziałania patologiom społecznym w gminie Prusice.

Oczywiście wszystkich zainteresowanych Sołtysów, Radnych i Samorządowców zapraszamy do dołączenia i wspólnego działania na rzecz naszych Małych Lokalnych Ojczyzn.

0007.jpeg

 

Kontakt ze Stowarzyszeniem:

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera