• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Zarząd Spółki Wodnej z absolutorium

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz we wtorek 30 stycznia 2018 roku uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej w Prusicach.Podczas zebrania przedstawione sprawozdanie z wykonania finansowego i rzeczowego zadań za 2017 rok, sprawozdanie komisji rewizyjnej, a następnie przyjęto sprawozdanie i udzielono absolutorium Zarządowi Spółki. W trakcie obrad przedstawiony został również plan na 2018 rok.

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera