• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Informacja o zmianie podmiotu świadczącego usługi odbioru I zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Prusice

Urząd Miasta i Gminy Prusice informuje, że od dnia 2 lutego 2018 r. zmienia się podmiot świadczący usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Prusice. Podmiotem świadczącym powyższą usługę jest spółka Prusickie Przedsiębiorstwo Komunalne PROEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Prusicach (55-110) ul. Kolejowa 3.

  Jednocześnie informujemy, że zasady odbioru odpadów komunalnych nie ulegną zmianie, za wyjątkiem zbiórki szkła, która przeprowadzana będzie w systemie workowym. Pojemniki na szkło odebrane zostaną z posesji w miesiącu marcu przy kolejnym odbiorze odpadów. Nieruchomości, tak jak dotychczas wyposażone zostaną w worki do selektywnej zbiórki odpadów.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, a reklamacje kierować można pod nr tel.: 71 312 62 24 wew. 54 (Anna Cieśla) i wew. 88 (Paulina Popowicz) oraz 71 312 62 28 (Klaudia Dąbek) lub na adres: ; ; proeko@prusice.pl

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera