• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Pomoc prawna i obywatelska na terenie gminy Prusice

Stowarzyszenie "Pomoc Obywatelska" reprezentowane przez Wiceprezesa Grzegorza Terebuna rozpoczyna realizację zadania  polegającego na zaproponowaniu mieszkańcom Gminy Prusice pomocy prawnej, specjalistycznej i psychologicznej w Punkcie Porad Prawnych i Obywatelskich.  Punkt porad mieści się w  Prusickim Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor” przy ul. Żmigrodzkiej 39 w Prusicach.  Dzięki udzielonej dotacji Stowarzyszenie zapewni porady prawne i specjalistyczne w Punkcie Porad dla mieszkańców, które jak wynika z obserwacji lat poprzednich cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Osoby znajdujące się w trudniej sytuacji rodzinnej, osobistej, zawodowej, aby w pełni mogły korzystać z przysługujących im praw i podejmować nałożone na nich obowiązki, potrzebują rzetelnej i aktualnej informacji, która przekazana będzie w sposób jasny, prosty i czytelny a jednocześnie zapewni czyli profesjonalną pomoc a co najważniejsze bezpłatną i łatwo dostępną. Funkcjonowanie Punktu zapewni uzyskanie pomocy specjalistycznej w zakresie przepisów prawa: pracy, rodzinnego, cywilnego, praw dziecka, postępowania administracyjnego. Ten zakres dotyczy osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu uzależnienia, współuzależnienia, długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, przemocy domowej, rozwodu czy alimentacji.

Już jutro  zapraszamy na pierwsze konsultacje z psychologiem Panią Martą Możdżeń-Kłos od godziny 15:30 do 17:30 w w  Prusickim Dziennym Domu Pobytu „Senior-Wigor”. W poniedziałek 12 lutego odbędą się pierwsze konsultacje z prawnikiem Panem Grzegorzem Bieniasem.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera