• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Komitet Sterujący IIT Subregionu Wrocławskiego w sprawie nowej perspektywy finansowej

ks.jpeg

W Strzelinie w poniedziałek 25 października Sekretarz Gminy Prusice Wiktor Lubieniecki oraz pracownik Urzędu Miejskiego w Prusicach Dorota Leń uczestniczyli w kolejnym bardzo ważnym posiedzeniu Komitetu Sterującego  Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (IIT SW).

ks2.jpeg

Podczas spotkania zostały omówione założenia dotyczące przyszłej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 (FEDŚ2021-2027), a także wstępne propozycje podziału alokacji dla instrumentów terytorialnych z terenu naszego województwa.

ks1.jpeg

Z uwagi na małą alokację środków finansowych w stosunku do rzeczywistych, zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych samorządów wchodzących w skład IIT SW, przy współpracy z firmą EffiCon wypracowano wspólne stanowisko, które zostało skierowane do Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Dotyczy ono zwiększenia alokacji środków, które będą niewystarczające do pokrycia potrzeb, jakie zostały zdiagnozowane wśród samorządów wchodzących w Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego.

Foto: Gmina Strzelin

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera