• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

WAŻNY KOMUNIKAT! GRANTY PPGR

PPGR.png

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach naboru na granty obejmujące dofinansowanie zakupu komputerów do nauki dla mieszkańców gminy tzw. Popegeerowskich ogłosiło ZMIANY  W REGULAMINIE konkursu, po złożeniu wniosków o dofinansowanie. Wymogiem obligatoryjnym (obowiązkowym) stało się potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osoba pracująca niegdyś w PPGR.  

Prosimy o dostarczenie dokumentacji potwierdzającej pokrewieństwo członków rodziny ( dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków – pokrewieństwo w linii prostej)  do Urzędu Miejskiego w Prusicach lub przesłanie na adres email: k.nowak@prusice.pl do 30 listopada 2021r.

Takimi dokumentami mogą być:

- akt urodzenia

- akt ślubu

- akt zgony

- stare dowody osobiste

- legitymacje ubezpieczeniowe

- oraz inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo

Jeśli dokumenty te będą zawierać dane osób trzecich nie wymienionych w złożonych oświadczeniach o granty PGR, prosimy by osoby te podpisały zgodę na przetwarzanie danych osobowych ( do pobrania w załączniku).

Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Miejskiego w Prusicach jest Pani Katarzyna Nowak,

 e-mail ,

 tel. 71 308 47 43 lub 71 312 62 24 wew. 43

- DOCXZgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx (33,35KB)

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera