• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

przekroczenie poziomu pyłu PM10

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 15.12.2021 r. (godz.00.00-24.00). Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował miasto Nowa Ruda. Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 16.12.2021 r. Zaleca się : - zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, - stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem, - prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza

Komunikat jest ważny od 16-12-2021 08:27:00 do 16-12-2021 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera