• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Gmina w liczbach

gmina w liczbach.jpeg

 

Gmina w liczbach:

 • powierzchnia: 158,02 km kw.
 • graniczy z 6 gminami
 • sołectwa 27
 • miejscowości 31
 • miasta partnerskie 3
 • liczba mieszkańców: 9204 os (stan na 30.09.2017)
 • kobiety 4613 (stan na 30.09.2017)
 • mężczyźni 4593 (stan na 30.09.2017)
 • zawarte związki małżeńskie 45 (stan na koniec 2016)
 • gęstość zaludnienia ok 60 os/km.kw

 

 • użytki rolne 11,1 ha
 • lasy 3805 ha
 • grunty zabudowane 656 ha
 • wody 62 ha
 • inne 103 ha

 

 • podmioty gospodarcze 722
 • gospodarstwa rolne 1013
 • drogi gminne 129 km
 • o nawierzchni twardej 27 km
 • sieć wodociągowa  95 km
 • długość sieci kanalizacyjnej 34 km

 

 • domy kultury 1
 • kina 1
 • świetlice wiejskie 21
 • stowarzyszenia 25
 • fundacje 1
 • kluby sportowe 14
 • boiska sportowe 9
 • stadiony 1
 • orliki 3
 • orzełki 3
 • place zabaw 30

 

 • parafie 4
 • kościoły 6
 • banki 1
 • ośrodki zdrowia  2
 • apteki 3
 • posterunek policji 1
 • OSP 4

 

 • szkoły podstawowe 3
 • oddziały przedszkolne 4
 • ilość uczniów w szkołach i przedszkolach 935
 • pierwszoklasiści 88
 • ilość nauczycieli 94
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera