• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

2,8 mln zł dotacji na Aktywną Integracje

UMOWY PODPISANE.jpeg

We wtorek 11 stycznia 2022 roku Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz wspólnie ze Skarbnikiem Gminy Prusice Jackiem Ryńskim i pracownikiem Urzędu Miejskiego w Prusicach odpowiedzialnym za pozyskiwanie środków zewnętrznych Dorotą Leń podpisali w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu umowy o dofinansowanie dwóch projektów w ramach Aktywnej Integracji.

W 2021 roku samorząd prusicki pozyskał środki unijne w ramach RPO WD 2014-2020 na dwa projekty miękkie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W najbliższych tygodniach rozpocznie się ich realizacja potrwa do czerwca 2023 roku.

20220111_091101.jpeg

20220111_091049.jpeg

Aktywnie razem w Gminie Prusice

- Celem głównym projektu „Aktywnie razem w Gminie Prusice!”  jest wsparcie 150 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem z terenu Gminy Prusice w zakresie zwiększenia zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez realizacje usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i społecznym oraz zdrowotnym opowiada Burmistrz Igor Bandrowicz dodając: - W ramach projektu zaplanowano szereg działań integracyjnych oraz warsztatów z kompetencji społecznych, cykl spotkań SUPER PRUSICZANKA oraz PRUSICZANIN THE BEST, a także wyjazdy integracyjne w ramach aktywizacji społecznej oraz aktywizacja zawodowa w formie szkoleń i staży.

PROJEKT 1.jpeg

Projekt będzie realizowany przez Gminę Prusice i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Prusiczanin oraz Firmą Unika Doradztwo Unijne i Public Relations Anna Jasinowska-Czarny oraz Starostwem Powiatowym w Trzebnicy i Powiatowym Urzędem Pracy w Trzebnicy.

Całkowita wartość projektu to 2 063 000,60 zł, zaś przyznane dofinansowanie  to 1 753 550,51 zł (85 %)

 

Gmina Prusice działa na rzecz integracji społeczno - zawodowej Aktywnych Prusiczan!

- Drugi nasz projekt ma na celu wsparcie kolejnych 100 osób poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz utworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej w Prusicach – opowiada Dorota Leń z Urzędu Miejskiego w Prusicach, odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o dofinansowanie  - W ramach projektu zaplanowano utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Prusicach oraz szereg działań integracyjnych oraz warsztatów, w tym warsztaty kulinarne, trening kompetencji społecznych, warsztaty tematyczne dla KOBIET, warsztaty z cyklu HOBBY, reintegrację z otoczeniem poprzez wyjazdy do instytucji kultury (kino, teatr, opera filharmonia), cykl spotkań SUPER PRUSICZANKA – PRAWO KOBIET oraz PRUSICZANIN THE BEST – PRAWO MĘŻCZYN, warsztaty Rynek Pracy i Ja, warsztaty Team Building, a także zajęcia terapeutyczne, poradnictwo psychologiczne oraz aktywizacja zawodowa w formie szkoleń i staży.

Całkowita wartość projektu to 1 316 324,40 zł, zaś przyznane dofinansowanie to 1 080 704,40 zł.

PROJEKT2.jpeg

Ten Projekt będzie realizowany przez Gminę Prusice i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Prusiczanin oraz Firmą CLEVER MEDIA Marzena Ewa Zdolska oraz Starostwem Powiatowym w Trzebnicy i Powiatowym Urzędem Pracy w Trzebnicy.

- W 2021 roku pozyskaliśmy razem ponad 2,8 mln zł dofinansowania na działania społeczno-aktywizacyjne dla naszych Mieszkańców, a w sumie na działania społeczne ponad 5,8 mln złotych, gdyż pragnę przypomnieć, że mamy również 100 % dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł na „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Prusice” wraz z szeregiem działań miękkich – przypomina włodarz Gminy.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera