• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Mamy dotację na zajęcia edukacyjne dla naszych UCZNIÓW

edukacja www.jpeg

2022 rok dopiero co się zaczął, a my już mamy pozyskane środki unijne z RPO WD na projekt pod nazwą „Edukacyjnie, twórczo i kreatywnie w Szkołach Gminy Prusice”.

Wniosek Gminy Prusice otrzymał 98,5 pkt i znalazł się na liście dofinansowanych projektów zajmując 22. Miejsce ze 107 rekomendowanych projektów do dofinansowania na 157 złożonych wniosków.

Całkowita wartość projektu to: 511 196,28 zł, przyznane dofinansowanie to 433 534,28 zł, zaś wkład własny będą stanowić sale, w których będą prowadzone zajęcia.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie 01.08.2022 do: 31.07.2023 poprzez realizacje dodatkowych zajęć edukacyjnych, rozwijających, dydaktyczno-wyrównawczych i pozalekcyjnych, a także wyjazdów edukacyjnych wśród 420 uczniów z klas I - VIII ze Szkoły Podstawowej w Prusicach, w Skokowej i w Piotrkowicach, a także wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt ma również zniwelować skutki pandemii COVID-19, która uniemożliwiła bezpośrednie kształcenie i podnoszenie umiejętności

Wśród wyjazdów edukacyjnych dla uczniów zaplanowano wycieczki do ZOO, Hydropolis, Skalnego Miasta, Złotego Stoku, Krasiejowa, Parku Rozrywki w Kościanie, do Parku Wrocławskiego w Lubinie, do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej, Jaskini Niedźwiedzia, Wrocław pod ziemią, do zagrody edukacyjnej w Golędzinowie: Mini Zoo Gaja oraz do Poznania, Dusznik Zdroju, Wojsławic czy Barda Śląskiego.

Ciekawymi zajęciami czekającymi dla uczniów SP w Skokowej są Gra miejska we Wrocławiu oraz Wrocław wczoraj i dziś - interdyscyplinarne warsztaty w języku angielskim.

- Brawo za skutecznie napisany wniosek o dofinansowanie dla Anny Radoty i Doroty Leń z Urzędu Miejskiego w Prusicach – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: - W tym miejscu również ogromne podziękowania kieruje do wszystkich Dyrektorów Szkół Gminnych: Roberta Kawalca, Elżbiety Pietrzak, Małgorzaty Syrnyk- Żuk, Andrzeja Grzegorzewicza i Mariusza Kiepula oraz wszystkich zaangażowanych nauczycieli za przygotowanie niezbędnych danych i informacji do zwycięskiego projektu, a zakres merytoryczny planowanych dla naszych uczniów zajęć, warsztatów, kółek zainteresowań i wyjazdów edukacyjnych jest naprawdę bardzo interesujący

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera