• Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Instagram

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Prusicach

KOMUNIKATFF.jpeg

Szanowni Państwo,

dnia 31 stycznia 2022 r. zostanie otwarte w Urzędzie BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA. Wejście do Biura znajduje się od strony północnej – na poziomie placu.

Pomimo poprawy warunków obsługi Mieszkańców, w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, proszę o zastosowanie się do obowiązujących zasad obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Prusicach.

Zachęcam do załatwiania wszelkich spraw urzędowych drogą telefoniczną, za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, ePUAP) a także korespondencji tradycyjnej!

Obsługa interesantów:

 1. Zaleca się przed wizytą w Urzędzie  telefoniczne ustalenie godziny przyjęcia z właściwą ze względu na przedmiot sprawy komórką organizacyjną.
 2. Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 3. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.
 4. Wszystkie osoby wchodzące do Urzędu zobowiązuje się do stosowania środka odkażającego (dezynfekującego).
 5. Interesant przebywający w budynku Urzędu i obsługujący go pracownik zobowiązani są do  zakrywania ust i nosa.
 6. Interesanci zobowiązani są na terenie Urzędu do  zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy  oraz unikania przebywania w grupach.

     Igor Bandrowicz

Burmistrz  Gminy Prusice

 

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres:   ul. Rynek 1 55-110 Prusice
              ePUAP: /UMiGPrusice/SkrytkaESP
              adres e-mail: prusice@prusice.pl

telefony: 71 312 62 24;  71 312 62 31

numery wewnętrzne:

 • USC…………………………………. 58
 • Dowody osobiste ……………………… 56
 • Podatki ………………………… 71 i72
 • Rolnictwo i nieruchomości…… 42 i 55
 • Ochrona środowiska, odpady……..54
 • Planowanie przestrzenne ……..52
 • Gospodarka komunalna i mieszkaniowa  …… 50
 • „Czyste powietrze”; wymiana pieców, oczyszczalnie przydomowe .. 87 i 38
 • Egzekucja podatków i opłat ……41
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera