• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

488 000,00 zł dla organizacji pozarządowych w Gminie Prusice!

Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz w dniu 28 stycznia 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prusice w 2022 roku w zakresie: zakresie sportu i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Złożone wnioski zostały wcześniej poddane szczegółowej ocenie formalnej i merytorycznej przez specjalnie powołaną do tego zadania komisję konkursową składającą się zarówno z pracowników Gminy Prusice, jak i przedstawiciela Rady Miejskiej w Prusicach.

wyniki-01.jpeg

Na sport przyznano 471 000,00 zł dla 11 wnioskodawców, zaś na zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym 17 000,00 zł dla 2 Organizacji

wyniki-02.jpeg

- Wszystkim Organizacjom gratuluje i liczę na efektywną realizację złożonych projektów, zaś Radnym Gminy Prusice bardzo serdecznie dziękuję, za zwiększenie środków dla organizacji pozarządowych w budżecie Gminy Prusice na 2022 rok, dzięki czemu mogliśmy przyznać dotacje na wszystkie złożone działania -podsumował Burmistrz Gminy Prusice Igor Bandrowicz

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera