• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

Zyskaj dofinansowanie z Programem Czyste Powietrze

czyste powietrze plakat informacyjny - godziny, telefony  (2).jpeg

 

Aby poprawić jakość powietrza i skutecznie walczyć ze smogiem, już kilka miesięcy temu Gmina Prusice uruchomiła punkt konsultacyjny, który mieści się w Urzędzie Miejskim. Doradczynie Klaudia Przywecka i Kamila Borowiecka udzielą wszelkich informacji, a także pomogą w wypełnieniu i złożeniu wniosku o uzyskanie dofinansowania oraz rozliczenia przedsięwzięcia w ramach programu Czyste Powietrze.
Nasz punkt działa tak dobrze, że znaleźliśmy się na 1. miejscu w rankingu 10 najaktywniejszych gmin w naszym regionie w programie w IV kwartale 2021 roku!

 

czyste powietrze  10 najaktywniejszych gmin.jpeg

Wszyscy wiemy, jak ważne jest dla nas zdrowie. Bardzo duży wpływ na to jak się czujemy i czy chorujemy ma jakość powietrza, którym oddychamy. Stare "kopciuchy" to jeden z największych trucicieli powietrza. Wielu mieszkańców chciałoby zmienić swój stary piec na ekologiczne źródło ciepła, ale to spory wydatek. Z pomocą przychodzi Program Czyste Powietrze. Jest to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program jest skierowany do właścicieli/współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:
- wykonanie dokumentacji,
- wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu (kocioł na pellet drzewny, kocioł olejowy, kocioł gazowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne)
- instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
- wentylację mechaniczną,
- mikroinstalację fotowoltaiczną,
- ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Dofinansowanie także do budynków wielorodzinnych

Od niedawna działa pilotażowy (na terenie Dolnego Śląska) Program Czyste Powietrze dla budynków wielorodzinnych.
Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych od 3 do 20 lokali mieszkalnych.

Program skierowany jest do:
• Osób fizycznych – właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia.
Z programu mogą skorzystać Beneficjenci, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000 zł.
• Wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.
Mogą one ubiegać się o dotacje w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.


Wsparcie finansowe można uzyskać na:
• wykonanie dokumentacji,
• wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu (kocioł na pellet drzewny, kocioł gazowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne),
• instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
• wentylację mechaniczną,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie domów – jeśli wnioskuje wspólnota - oraz wymianę okien
i drzwi (koszty materiałów i robocizny), pod warunkiem, że spełniają normy

Zachęcamy do skorzystania z naszego punktu konsultacyjnego, który jest czynny codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, a w środy do 17.30.
- Cieszę się, że już tak wielu mieszkańców skorzystało z dofinansowania, a nasz punkt konsultacyjny, w którym pracują: Klaudia Przywecka i Kamila Borowiecka jest najlepszy w naszym regionie. Bardzo dziękuję za ich pracę. To dla nas wyróżnienie i docenienie naszych wysiłków. Oby dalej tak sprawnie szło nam pozyskiwanie dofinansowań, bo do wymiany mamy jeszcze około 2000 pieców. Przed nami jeszcze ciężka praca, ale małymi kroczkami, wspólnie zadbamy o zdrowsze powietrze – podkreśla Igor Bandrowicz, Burmistrz Gminy Prusice.

 

czyste powietrze Podpis Kamila Borowiecka i Klaudia Przytecka .jpegWAŻNA INFORMACJA
Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie.
Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).
Kto może skorzystać?
1. Osoby których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł (osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania).
2. Osoby których średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza:
• 1564 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym (osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania).
• 2189 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym (osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania).

3. Osoby których średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym (osoby uprawnione do najwyższego poziomu dofinansowania).

b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym wieloosobowym (osoby uprawnione do najwyższego poziomu dofinansowania).

 

Jeżeli ubiegasz się o podwyższony poziom dofinansowanie – zaświadczenie, które upoważnia do podwyższonego dofinansowania, zaświadczenie o dochodach wydawane przez Centrum Usług Społecznych (dawniej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach) – wydane na wniosek osoby będącej właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Miasto i Gmina Prusice.