• Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

ZAŁĄCZNIK 2 - plakat XIX BGR-1.jpeg

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Trzebnicy zaprasza wszystkich rolników do XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs realizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. W osiemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych, a ich laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem rolniczym o mocy 55 KM.

Wśród obszarów podlegających ocenie pod kątem występowania zagrożeń znajdują się min.:

  • Podwórze i obejście gospodarstwa rolnego – organizacja, ciągi komunikacyjne, place manewrowe, ład i porządek
  • Budynki, wiaty i inne pomieszczenia gospodarskie
  • Instalacje i urządzenia elektryczne
  •  Maszyny i urządzenia rolnicze używane w gospodarstwie rolnym
  • Niebezpieczne i szkodliwe substancje chemiczne
  • Obsługa zwierząt gospodarskich
  • Wyposażenie gospodarstwa rolnego

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania na www.krus.gov.pl

PDFZAŁĄCZNIK 1 - Regulamin BGR 2022 pdf.pdf (611,82KB)

DOCZAŁĄCZNIK 1 - Zał. nr 1 do regulaminu - Formularz zgłoszeniowy.doc (50,50KB)
 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera